Balvlucht Wetten

Wat zijn balvluchtwetten?

Dit is een principe die de verhoudingen van de zwaaibaan en het clubblad weergeeft in balvlucht patronen.

Waarom is dit belangrijk?

De balvlucht wetten zijn belangrijk om de balvlucht te kunnen analyseren op een makkelijke manier. Het begrijpen van deze wetten zorgt ervoor dat wij de juiste analyse maken en dit waar nodig kunnen aanpassen.

Spelen op gevoel

In het begin spelen we op gevoel en proberen we de bal met zo min mogelijk spreiding te slaan maar we komen op een punt dat we wat constanter willen worden en onze grote misslagen willen verbeteren.

Door de jaren heen zien we dat ons gevoel en de werkelijkheid nogal verschillend zijn! Als we bijvoorbeeld kijken naar de balvluchtwetten van 15 jaar geleden zijn deze precies het tegenovergestelde van wat het werkelijk blijkt. Door het gebruik van HS camera’s en de komst launch monitors weten we wat er feitelijk gebeurt.

Natuurlijk is ons gevoel nog steeds erg belangrijk maar  de kennis van de balvluchtwetten zal het trainingsproces bevorderen.

De balvlucht wetten

De balvluchtwetten kunnen redelijk ingewikkeld zijn, daarom wil ik het iets makkelijker maken door een beetje te overdrijven.

In mijn lessen zeg ik vaak dat het clubblad zorgt voor de startrichting van de bal en de zwaaibaan zorgt voor de curve van de bal. Dit is niet volledig correct maar dit maakt de gedachte makkelijker en is deze kennis genoeg om het aanpassingsvermogen te vergroten.

Wil jij hierover meer informatie klik dan op de volgende link,

Plaats een reactie